Veteriner Hekim Girişi

Kurumsal Kimlik ve Tarihçe

Balıkesir Veteriner Hekimleri Odası 1954 yılında yürürlüğe giren 6343 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip, Anayasal, özerk bir kuruluştur. Türkiye`deki diğer bölge Veteriner Hekimleri Odaları ile birlikte seçilen bir üst kuruluşu olan Türk Veteriner Hekimleri Birliğine bağlıdır. Şu anda toplam olarak 605 üyesi vardır.