Veteriner Hekim Girişi

Vizyon ve Misyon

MİSYONUMUZ (GÖREVİMİZ): Mesleki bilgimizle hayvancılığın ülke ekonomisindeki katkısını artırmak, insanların sağlıklı ve güvenilir hayvansal kökenli gıdalar ile beslenmelerini sağlamak, hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalıklarla ilgili toplumu bilinçlendirmek ve bunun için mesleki ve toplumsal etkinliklere katılarak, mesleğimizin önemini topluma anlatmak, meslektaşlar arasında dayanışmayı sağlayarak mesleki gelişmelerden onları haberdar ederken, aynı zamanda meslek etiğinin korunmasına hizmet etmek, meslektaşlarımızın özlük hak ve kazanımlarının savunucusu ve takipçisi olmaktır.

        

VİZYONUMUZ(KURGULADIĞIMIZ GELECEK): Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluş ilkelerine ve kazanımlarına sahip çıkan, Atatürk devrimlerine bağlı meslektaşlarımızın haklarının savunuculuğunu yapmak. Hayvancılık ve gıda alanlarında Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlayan meslek yaratmak ve Veteriner Hekimliğin hak ettiği saygıyı meslektaşlarımıza kazandırmaktır.