Veteriner Hekim Girişi

16 Ekim Dünya Gıda Günü Basın Bildirisi

16 Ekim Dünya Gıda Günü Basın Bildirisi

BALIKESİR VETERİNER HEKİMLER ODASI 

16 Ekim Dünya Gıda Günü Basın Bildirisi 

 

 Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde,  gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmesi amaçlamaktadır. Bu yılki teması Diyabet olan Gıda gününde sadece beslenmenin yeterli olmadığı, dengeli ve düzenli beslenmenin önemine de dikkat çekilmektedir. 

Günümüzde gıdanın var olması yeterli değildir. Bu gıdanın sağlıklı olması da önemlidir. İnsan tüketimi için pek çok risk taşıyan maddeler daha fazla gıda üretilebilmek amacıyla kullanılmakta ve insan sağlığını ve genetiğini tehdit etmektedir. Gıdanın kontrolünde önemli yere sahip olan Veteriner Hekimlerimize pek çok görev düşmektedir. Gıda güvenliği ile ilgili riskin % 90’ı hayvan kökenli gıdalardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanında zoonoz hastalıklar riski nedeniyle, hayvansal kökenli gıdalar halk sağlığı açısından özel öneme sahiptir. Özellikle insan beslenmesinde hayvansal proteinlerin önemi büyüktür. Vücut sağlığı için vazgeçilmez olan hayvansal gıdaların çitlikten sofraya kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasında Veteriner Hekimlerin rolünün büyük olduğu aşikârdır. 

Gıda güvencesini sağlamak ve sürdürebilmek globalleşen dünyada ancak ulusal ve uluslararası işbirliği ile mümkün olmaktadır. 

Bu nedenle gelişmiş ülkelerin, uluslararası kuruluşların, STK’ların ve ulusal yöneticilerin açlığın önlenmesinde daha samimi ve tutarlı olmaları gereklidir. 

Gıda üretimini sağlık şartlarını gözeterek arttırdığımızda sorunun bir bölümünü çözmüş gibi olsak da üretilen bu gıdayı var olan insanlara eşit şekilde ulaştıramadığımız koşullarda açlığa çare olunamamaktadır. Dünya kaynaklarını doyumsuz bir şekilde tüketen belli zümreler aşırı beslenmeden dolayı sağlık problemleriyle uğraşırken, açlığın ve yetersiz beslenmenin pençesinde kıvranan  1 milyar insan açlıktan ölmezlerse bile yetersiz ve kirli su nedeni ile ölüm tehdidi altında yaşamaktadırlar. İyi bir planlamayla boşa sarf edilen gıdalar değerlendirildiğinde büyük bir kesimin açlık sorunu çözülebilecektir. 

  

Gelecekte tüm dünyada adil ve sağlıklı gıda dağılımının gerçekleşebileceği ümidiyle Dünya Gıda Gününü kutluyorum. 

  

  

  

Mustafa Yüksel YETKİN 

Başkan