Veteriner Hekim Girişi

2016 YILI BİLİRKİŞİ İLANI

2016 YILI BİLİRKİŞİ İLANI

1 - Balıkesir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. MAddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, 2016 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi,

2 - 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, 2016 Yılı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemeleri için Bilirkişi Listesi,

3 - 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesi ve Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca 2016 Yılı Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Listesi,

oluşturulacaktır.

Söz konusu ilanlar ve başvuru formları için TIKLAYINIZ.