Veteriner Hekim Girişi

E İmza ve E SMM Hakkında

E İmza ve E SMM Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız;
509 no’lu vergi usul kanunu çerçevesinde Vergi Mükellefi Serbest Meslek Erbaplarının E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmeleri 30.06.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiştir.
E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş için ilk aşama E-İmza (adi ortaklık durumunda
E-Mühür) alımının yapılmasıdır.
E-İmza ya da E-Mühür alımının ardından 30.06.2020 tarihinden itibaren E-Serbest Meslek Makbuzu kesebilmek için 3 farklı yöntem önerilmektedir.
1. Gelir İdaresi Portal Yöntemi
Kullanım için E-İmza veya mali mühür ile aktivasyon yeterlidir.Tamamen ücretsiz bir uygulama olmasına rağmen dezavantajı kesilen makbuzlar online olarak saklanamaz ve
e-posta ile iletilemez, kesilen makbuzlar online olarak iletilemez,müşteri bilgisi ürün kayıt işlemleri her defasında tekrar girilmesi gerekir.Tek bir makbuz serisinin kullanımına müsaade eder.
2. Özel Entegratör Yöntemi
Aracı bir firma tarafından yapılmaktadır. Üyelik gerektirmektedir. Kesilen E-SMM’ler online olarak saklanabilmektedir, e-posta ile alıcıya iletilebilir, GİB beyan sistemine otomatik olarak raporlama yapma imkanı sunar.

3. Gelir İdaresi Entegrasyon Yöntemi
Mükellefin kendi yazılım sistemini gelir idaresi sistemine doğrudan entegre etmesi ile kullanılan yöntem olmakla birlikte büyük maliyet ve çalışan teknik personel gerektirmektedir.

Sonuç Olarak
 Yukarıda bahsettiğimiz 3 yöntemden en ideal ve kullanılabilir olanı 2. Maddede yer alan özel entegratör Yöntemini kullanmak olacaktır.    Çünkü Özel Entegratör Firmalar müşterilerine makbuzu saklama,kolay kullanım,makbuzu otomatik olarak gelir idaresi ve kişilere yollama imkanı sağlamaktadır.
Bu nedenle meslektaşlarımız için ek’te entegratör firma tekliflerini yayınlıyoruz. Bu firma tekliflerinden istediğiniz firma ile anlaşma yapabilir ya da size uygun olan başka bir firma ile anlaşarak sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Teklif 1 Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TURKMAKBUZ)
Teklif 2 Erbil Bilgisayar LTD. ŞTİ.
Teklif 3 TURKTRUST