Veteriner Hekim Girişi

Suni Tohumlama Yönetmeliği

Suni Tohumlama Yönetmeliği

1 Nisan 2016 CUMA

Resmî Gazete 

Sayı : 29671

YÖNETMELİK 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ

FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “tahrifatlar” ibaresi “tahrifat” olarak değiştirilmiş ve “, Bakanlık oluru ile yürütülen proje ve uygulamalar hariç farklı ırkın sperması kullanıldığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi 

Sayısı 

8/12/2011

28136

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi 

Sayısı 

18/12/2013

28855


Resmi Gazete linki İçin Tıklayınız.