Veteriner Hekim Girişi

TGK ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLER

TGK ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLER
Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliğinin bazı maddeleri 13.02.2015 tarih ve 29266 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan yönetmelik ile değiştirilmiş ve tebliğe bazı yeni maddeler eklenmiştir.
Söz konusu değişikliklerin kolayca görülerek değerlendirilebilmesi için, değiştirilen maddelerin üzeri çizilmiş yeni metinlerin değişiklik ve yürürlük tarihleri kırmızı renkli yazılmak suretiyle tek bir metin haline getirilmiştir. metin içerisinde yer alan sarı renkle boyanmış bölüm ise Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan bölümdür. ( Dosyayı düzenleyen Vet. Hek. Azmi YÜKSEL ) İlgili dosya için tıklayınız.