Veteriner Hekim Girişi

E İmza ve E SMM Hakkında

E İmza ve E SMM Hakkında
Değerli Meslektaşlarımız;509 no’lu vergi usul kanunu çerçevesinde Vergi Mükellefi Serbest Meslek Erbaplarının E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmeleri 30.06.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmiştir.E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş için ilk aşama E-İmza (adi ortaklık durumundaE-Mühür) alımının yapılmasıdır.E-İmza ya da E-Mühür alımının ardından 30.06.2020 tarihinden itibaren E-Serbest Meslek Makbuzu kesebilmek için 3 farklı yöntem önerilmektedir.1. Gelir İdaresi Portal YöntemiKullanım için E-İmza veya mali mühür ile aktivasyon yeterlidir.Tamamen ücretsiz bir uygulama olmasına rağmen dezavantajı kesilen makbuzlar online olarak saklanamaz vee-posta ile iletilemez, kesilen makbuzlar online olarak iletilemez,müşteri...

2018 Yılı Asgari Ücretlerin Belirlenmesi

2018 Yılı Asgari Ücretlerin Belirlenmesi
Değerli Meslektaşlarım 2018 Yılında uygulanacak olan Asgari Ücret Fiyat Tarifelerini oluşturabilmemiz için sizlerin görüşlerine ihtiyacımız vardır. Aşağıda boş formatlı olarak hazırlanan çizelgeleri 19 Aralık 2017 mesai bitimine kadar; 0 266 244 3302 numaralı faksa, balikesirvho@hotmail.com elektronik posta adresine yada 0 535 962 1785 numaralı telefona fotoğraflarını çekip WhatsApp aracılığı ile göndermeniz konusunda, gereğini rica ederim. Mustafa Yüksel YETKİN BaşkanBüyükbaş - Küçükbaş Klinik/Klinisyenler için TIKLAYINIZ.Pet Klinik/Klinisyenler için TIKLAYINIZ....

Kurban Bayramı Basın Bildirisi

Kurban Bayramı Basın Bildirisi
Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Kurban Bayramı Basın Bildirisi               Her yıl kurban bayramı nedeniyle ülkemizde yaklaşık 3-3,5 milyon hayvan (büyük ve küçükbaş) kurban edilmektedir. Bu da ülkemizde yapılan yıllık kesimin yaklaşık %25-30 una tekabül etmektedir. Kurban edilecek hayvanlar genellikle ülkemizin doğu ve güneydoğusundan (Bazen de kaçak olarak Kuzey Irak’ tan) getirilmektedir. Bunlar batıya özellikle büyük şehirlerimize nakledilmektedir. Bu kurbanlıkların geldikleri bölgeden kontrollü bir şekilde getirilmesi gerekmektedir (Kulak küpeleri, pasaportları ve sevk raporları olmalı). Sevk edildikleri bölgede bu kurbanlıkların 1 gün karantinaya alınmaları ve de veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılmalıdır. Besic...

2017 Yılı İçin Asgari Ücretlerin Belirlenmesi

2017 Yılı İçin Asgari Ücretlerin Belirlenmesi
Değerli Meslektaşlarım 2017 Yılında uygulanacak olan Asgari Ücret Fiyat Tarifelerini oluşturabilmemiz için sizlerin görüşlerine ihtiyacımız vardır. Aşağıda boş formatlı olarak hazırlanan çizelgeleri 14 Aralık 2016 mesai bitimine kadar; 0 266 244 3302 numaralı faksa, balikesirvho@hotmail.com elektronik posta adresine yada 0 532 603 3863 (Mehmet Emin SARNIÇ) numaralı telefona fotoğraflarını çekip Whatsapp aracılığı ile göndermeniz konusunda, gereğini rica ederim. Mustafa Yüksel YETKİN BaşkanBüyükbaş - Küçükbaş Klinik/Klinisyenler için TIKLAYINIZ.Pet Klinik/Klinisyenler için TIKLAYINIZ....

Suni Tohumlama Kursu

Suni Tohumlama Kursu
05 - 09 Aralık 2016 tarihinde odamız bünyesinde açılacak olan suni tohumlama kursu için gerekli evraklar; * 2 adet vesikalık fotoğraf * Nüfus cüzdanı fotokopisi * Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi * Katılım dilekçesi ( Dilekçe Örneği için tıklayınız )(Dilekçeleri eksiksiz doldurmaya özen gösteriniz)Kurs Ücreti Sertifika Bedeli dahil 600,00 ₺' dır.(Sertifika bedeli için 200,00₺' nin 18 KASIM 2016 Cuma Günü mesai bitimine kadar yatırılması gerekmektedir.)(Kalan 400,00₺ 28 KASIM 2016 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar yatırılabilir)Kurs ücreti aşağıda bilgileri verilmiş olan banka hesabına yatırılacak, dekontta Ad Soyad mutlaka belirtilecektir.İstenen evrakların 18 KASIM 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar odamıza teslim edilmesi ge...

Küpe Sorgulama

Küpe Sorgulama
    Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü' nden    Bilindiği üzere, ülkemizde sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlar küpelenerek Türkvet' te kayıt altına alınmakta, mevcut kayıt sistemi vasıtası ile hayvanların hareketleri ve hastalıkları izlenebilmektedir. Kayıt sisteminde kayıt altına alınan hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ Web sayfası hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu adresten hayvanın küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilmektedir.    Konuyla ilgili olarak vatandaşların ve yetiştiricilerin bilgilendirilmesi, hayvanın doğum tarihi, ırkı ve cinsiyeti bilgilerinin doğru olarak...

Eğitim

Eğitim
Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü teknik elemanlarınca, 12 Temmuz 2016 Salı Günü saat 09:30’ da, Balıkesir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy toplantı salonunda veteriner tıbbi ürünlerin akılcı kullanımına ilişkin eğitim toplantısı gerçekleştirilecektir.  Üyelerimize duyurulur! KATILIM ZORUNLUDUR!    Eğitim Tarihi   : 12 Temmuz 2016 Salı Günü  Eğitim Saati     : 09:30    Balıkesir  Veteriner Hekimler Odası  Başkanı  Mustafa Yüksel YETKİN ...

Suni Tohumlama Kursu

Suni Tohumlama Kursu
01 - 05 Ağustos 2016 tarihinde odamız bünyesinde açılacak olan suni tohumlama kursu için gerekli evraklar; * 2 adet vesikalık fotoğraf * Nüfus cüzdanı fotokopisi * Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi * Katılım dilekçesi ( Dilekçe Örneği için tıklayınız )Kurs Ücreti Sertifika Bedeli dahil 600,00 ₺' dır.(Sertifika bedeli için 200,00₺' nin 13 TEMMUZ 2016 Çarşamba Günü mesai bitimine kadar yatırılması gerekmektedir.)(Kalan 400,00₺ 29 TEMMUZ 2016 Cuma Günü mesai bitimine kadar yatırılabilir)Kurs ücreti aşağıda bilgileri verilmiş olan banka hesabına yatırılacak, dekontta Ad Soyad mutlaka belirtilecektir.İstenen evrakların 13 TEMMUZ 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.(Belirtilen tarihe kadar e...

Balkanlar Gezisi

Balkanlar Gezisi
Bursa Veteriner Hekimler Odası' nın planlamış olduğu Arnavutluk - Makedonya - Kosava turuna, Odamız için de kontenjan ayrılmış olup tura katılmak isteyen meslektaşlarımız için detaylı tur bilgisi aşağıdaki linkte verilmiştir.Katılım için odamız ile irtibata geçip kayıt yaptırabilirsiniz.Yönetim Kurulu AdınaMustafa Yüksel YETKİNBaşkanTur programı için tıklayınız....

Suni Tohumlama Yönetmeliği

Suni Tohumlama Yönetmeliği
1 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29671 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 8/12/2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “tahrifatlar” ibaresi “tahrifat” olarak değiştirilmiş ve “, Bakanlık oluru ile yürütülen proje ve uygulamalar hariç farklı ırkın sperması kullanıldığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini G...