Veteriner Hekim Girişi

SIĞIRLARDA DIŞ GÖRÜNÜŞE GÖRE SINIFLANDIRMA

SIĞIRLARDA DIŞ GÖRÜNÜŞE GÖRE SINIFLANDIRMA    Ekonomik süt sığırı yetiştiriciliğinde en önemli kriterler süt ve döl verimidir. Bir inekten hayatı boyunca elde edilen süt ve döl verimi işletmenin ekonomikliğini ve ülkenin de hayvansal ürün üretim miktarını belirlemektedir. Uzun ömürlülük olarak ifade edilen bu durum sığırların yüksek verime dayanabilecek yapıya sahip olması ile mümkündür. Bu nedenle de uzun ömürlülük daha da önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir çok araştırma uzun ömürlülük ile dış görünüş özellikleri arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bir hayvanın damızlık için uygunluğunu belirlemek amacı ile süt, et ve döl verimleri gibi ölçülebilen özellikleri yanında ekonomik açıdan önemli ve görsel ol...

MAVİ DİL

MAVİ DİL
                                                            MAVİ DİL BLUETONGUE (BT) Hastalık Kartı       Hazırlayan  Dr. M. Fatih BARUT Vet. Hekim  Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Virolojik Teşhis Laboratuvarı          Etken: Etken Reoviruslardan bir Orbivirus'tur. Çift sarmallı RNA taşır.  Epizootic Haemorogic Disease ile yakın antijenik ilişkisi bulunmaktadır. Tespit edilmiş 26 serotipi vardır.  Ülkemizde 4, 9 ve 16 tespit edilmiş olup En çok 4 ardından 9 serotipi görülmektedir. Avrupa'da görülen BT-8 serotipi sığırlarda belirgin hastalık bulgusu oluşturması ve sperma ile bulaşması ile diğer serotiplerden ayrılmaktadır. BT-8 Ülkemizde tespit edilmemiştir.  Duyarlılıkları: Sıcaklık: 50 °C'de 3 saat; 60 °C'de 15 dakikad...

ABOMASUM DEPLASMAN OLGULARI

ABOMASUM DEPLASMAN OLGULARI
 SIĞIRLARDA ABOMASUM DEPLASMANI VE OPERATİF SAĞALTIMI         *Ali Said DURMUŞ,     *Emine ÜNSALDI          *Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı-ELAZIĞ            ÖZET  Bu çalışmada sığırlarda abomasum deplasmanlarının tanımlanması, oluşum mekanizması ve sağaltımı ile ilgili kısa bilgiler verilmiş ve kliniğimize gelen olgular üzerinde yapılan çalışmanın sonuçları tartışılmıştır. Değişik ırk ve yaştaki, toplam 12 adet inekte abomasumun sola deplasmanı (LDA), olgularında sol fossa paralumbalisten, abomasumun sağa deplasmanı (RDA) olgularında ise sağ fossa paralumbalisten laparatomi yapılmış ve abomasopeksi uygulanmıştır. Sekiz adet olguda iyileşme görülürken diğer olgulardan 3 adedi kesime sevk edildi, 1 olgu ise ha...